top of page

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie:

 

 

 

 

Opłata startowa w II Półmaratonie Marianny Orańskiej wynosi:

a) 80 zł – do 31 stycznia 2023 r.
b) 90 zł – od 1 lutego do 21 kwietnia 2023 r.
e) 110 zł – w dniu 29 kwietnia 2023 r., w Biurze Zawodów, (płatność tylko gotówką).


Opłata startowa zgłoszenia grupowego, (minimum 5 osób), wynosi:

Za grupę 5-osobową:

a) 375 zł – do 31 stycznia 2023 r.

b) 425 zł - od 1 lutego do 21 kwietnia 2023 r.

W przypadku grupy większej niż 5 osób i nie przekraczającej 10 osób, opłata za każdego kolejnego Zawodnika,

w zależności od terminu wpłaty wynosi odpowiednio:

a) 75 zł - do 31 stycznia 2023 r.

b) 85 zł - od 1 lutego do 21 kwietnia 2023 r.

W przypadku chęci zgłoszenia większej grupy niż 5 osób – prosimy kontaktować się z Organizatorem pod adresem mailowym: polmaratonoranskiej@gmail.com .

O terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora.

 

UWAGA!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 24 marca 2023 r., (liczy się data księgowania na koncie Organizatora), otrzymają w pakiecie startowym oficjalną koszulkę

II Półmaratonu Marianny Orańskiej.

Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora :
Fundacja „W działaniu”
ul. K.E.N 1 a, 48-303 Nysa

Nr konta mBank: 41 1140 2004 0000 3402 7977 8663

W przypadku wpłat indywidualnych w tytule wpłaty należy wpisać: " Imię i Nazwisko oraz rok urodzenia Uczestnika, miejscowość", (np. Jan Kowalski, 1977, Warszawa).


W przypadku zgłoszeń grupowych, (np. Firm, Klubów sportowych, Grup biegowych), wymagana jest indywidualna rejestracja każdego z Zawodników grupy z podaniem jednobrzmiącej nazwy Firmy, Klubu lub nazwy Grupy biegowej. W celu dokonania opłaty startowej za drużynę wymagany jest kontakt Kapitana Drużyny z Organizatorem, oraz przesłanie listy opłaconych Zawodników, drogą e-mailową na adres: polmaratonoranskiej@gmail.com  

 

Rachunki wystawiane są wyłącznie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty środków na rachunek Organizatora pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną na adres e-mail: polmaratonoranskiej@gmail.com  prośby o wystawienie faktury wraz z kompletną informacją na temat pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia oraz podania terminu dokonania płatności.

bottom of page